Karty podarunkowe mają charakter kodu, który jest wydawany przez system automatycznie po oznaczeniu zamówienia jako opłacone. Dopóki zamówienie nie zostanie opłacone, kod nie pojawi się.

Kod znajdziesz w Moje konto » Zamówienia » Numer zamówienia z kodem karty np. #5.

Tutaj znajduje się kod!

Regulamin

 1. Każda karta podarunkowa ważna jest przez rok od zakupu.
 2. Kartę można wykorzystywać ją tylko w okresie ważności. Po roku od zakupu kod karty wraz z pozostałą kwotą przepada.
 3. Zakupione środki znajdujące się na karcie podarunkowej można realizować tylko w sklepie internetowym Mangowe.pl.
 4. Karta nie może zostać wymieniona na pieniądze.
 5. Karta nie pokrywa kosztów przesyłki zamówień.
 6. Karta nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 7. Kartę podarunkową można wykorzystać wielokrotnie, aż do wykorzystania wszystkich środków lub przekroczenia czasu jej ważności. Po zrealizowaniu karty podarunkowej traci ona swoją ważność.
 8. Kod można „podarować” w prezencie lub samemu wykorzystać.
 9. Sklep nie odpowiada za bezprawne zużycie kodu karty.
 10. Wystawienie karty podarunkowej nie jest świadczeniem usługi ani sprzedażą towaru. Tym samym konsumentowi nie przysługuje prawo rozwiązania umowy zawieranej na odległość, zdefiniowane w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 11. W wypadku skorzystania przez klienta z prawa do rozwiązania umowy zawieranej na odległość, wykorzystującej środki z karty podarunkowej, ww. środki zostaną zwrócone na kartę podarunkową.
 12. Można także łączyć zakup kartą podarunkową z zakupem przy użyciu innych środków płatniczych.
 13. Wykorzystanie karty nie neguje możliwości korzystania z promocji i rabatów.
 14. Każda osoba korzystająca z karty podarunkowej oświadcza, że zapoznała się z powyższym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.