Zwroty i reklamacje

zwroty

1.      Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy proszę przesyłać przez na adres: [email protected], lecz oryginał musi zostać przesłany w przesyłce zwrotnej.
2.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.
3.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży,  zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony w stanie nie zmienionym.
4.      Zwracany lub wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania przekraczającego zwykły zarząd rzeczą.
5.      Zwracany lub wymieniany towar należy przesłać na adres: Mangowe.pl ul.Trzebnicka 24 50-246  Wrocław.
6.      Wpłata jest zwracana w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru spełniającego warunki pt. 3 i 4. Koszt wysyłki do sklepu nie jest zwracany.
7.      Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.
8.      Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru wymienić towar na inny. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu przez Formularz Kontaktowy.
9.      W przypadku wymiany towaru koszty przesyłek pokrywa Klient.
10.      Dodatkowo klientowi zostaje udzielony darmowy sposób przesłania zwrotu za pomocą szybkiezwroty.pl.

reklamacja

1.      Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.      Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.
3.      Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz kopią dowodu zakupu na adres: Mangowe.pl ul.Trzebnicka 24 50-246 Wrocław. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4.      Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie do 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
5.      W przypadku uznania reklamacji, zgodnie  z żądaniem kupującego, towar  uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
6.      Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca w ciągu 7 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.